RSC 32ECT Boxes/Stock

10" x 10" x 10" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

RSC 32ECT Boxes/Stock

A wide range of sizes of boxes for use in shipping.


040404 4" x 4" x 4" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

050505 5" x 5" x 5" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

060505 6" x 5" x 5" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

060606 6" x 6" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

080605 8" x 6" x 5" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

080808 8" x 8" x 8" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

090505 9" x 5" x 5" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

090606 9" x 6" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

100603 10" x 6 1/4" x 3 1/8" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

100806 10" x 8" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

101008 10" x 10" x 8" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

101010 10" x 10" x 10" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

101024 10" x 10" x 24" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

101059 10" x 10" x 59" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

110806 11 1/4" x 8 3/4" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

110804 11 3/4" x 8 3/4" x 4 3/4" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

110812 11 3/4" x 8 3/4" x 12" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

120606 12" x 6" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

120903 12" x 9" x 3" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

120904 12" x 9" x 4" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

120909 12" x 9" x 9" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

120910 12" x 9" x 10" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

121004 12" x 10" x 4" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

121204 12" x 12" x 4" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

121206 12 1/2" x 12 1/2" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

131303 13 1/2" x 13 1/2" x 3" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

140606 14" x 6" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

W18-141208 14" x 12" x 8" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

151006 15" x 10" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

151205 15" x 12" x 5" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

151210 15" x 12" x 10" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

151212 15" x 12" x 12" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

151530 15" x 15" x 30" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

151548 15" x 15" x 48" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

W32-151104 15 1/2" x 11 1/2" x 4" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

W29-151106 15 1/2" x 11 1/2" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

171106-2 17 1/4" x 11 1/4" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

171108-2 17 1/4" x 11 1/4" x 8" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

W28-18914 18" x 9" x 14" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

181206-2 18" x 12" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

181208-2 18" x 12" x 8" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

181412 18" x 14" x 12" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

181606 18" x 16" x 6" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

201412 20" x 14" x 12" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

201504 20" x 15" x 4" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

201515 20" x 15" x 15" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

211010 21" x 10" x 10" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

232307 23" x 23" x 7" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box

242430 24" x 24" x 30" RSC 32 E.C.T. Kraft Stock Box